n

Pulido y acabado de alta calidad y mantenimiento de moldes para la inyección y prensado
                       

                     EMPRESA

Pulido y acabado de alta calidad y mantenimiento de moldes para la inyección y prensado
                     INFRAESTRUCTURA
                     OPERATIVITAT
                     CONTACTE
                     LOCALITZACIÓ
   

Previ al desenvolupament d'un procés de polit, podem presentar pressupost econòmic i termini de realització sobre la qualitat de polit acordada. La nostra organització de treball "24/24" ens permet actuar ininterrompudament sobre el procés de polit d'un determinat motllo.

La resposta de treball de System Mold Polished, és la més ràpida del territori Espanyol. El temps de transport (recollida/entrega) per a motllos de mitjà/petit tamany a tot el territori Espanyol és de 16/20 hores.


Pulido y acabado de alta calidad y mantenimiento de moldes para la inyección y prensado